Darbo grupės (Nerodomas)

Kad būtų lengviau bendrauti ir spręsti kilusius klausimus ar problemas tarp draudikų ir asociacijos darbuotojų, Lietuvos draudikų asociacijoje yra sukurtos darbo grupės. Į kiekvieną darbo grupę draudimo įmonės gali deleguoti po vieną ar kelis savo atstovus. Šiuo metu aktyvios yra šios darbo grupės:

Taryba – visi LDA tarybos nariai. Šioje darbo grupėje sprendžiami strateginiai, visai draudimo rinkai aktualūs klausimai bei asociacijos valdymo klausimai.

Teisė – teisės komitetas, deleguojami draudimo įmonių teisininkai. Šiame komitete dažniausiai nagrinėjami teisės aktų projektai ar kiti teisiniai klausimai.

Komunikacija – šioje darbo grupėje susibūrę įmonių rinkodaros, marketingo ar komunikacijos specialistai. Kuriami LDA komunikacijos tikslai ir planai bei sprendžiami su viešaisiais ryšiais susiję klausimai.

Žalos – įmonių žalų ekspertai ar departamentų vadovai. Nagrinėjami klausimai, susiję su žalų reguliavimo metodika ar išmokų statistika.

BCA – į šią darbo grupę dažniausiai deleguojami draudimo produkto ar rizikos vertinimo specialistai. Nagrinėjami klausimai, susiję su civilinės atsakomybės draudimu (dažniausiai dėl teisės aktų, reglamentuojančių privalomuosius draudimus).

Laidavimas – į darbo grupę įtraukiami laidavimo draudimo ekspertai, kurie sprendžia su laidavimo draudimu susijusius klausimus.

Turtas – įmonių turto draudimo specialistai konsultuoja dėl kylančių klausimų, susijusių su turto draudimu.

Mokumas – deleguoti įmonių aktuarai, teisininkai ar finansininkai, kad spręstų su Mokumas II įgyvendinimu kylančius klausimus.

Finansai – dažniausiai į šią grupę įsitraukia įmonių finansininkai. Nagrinėjami mokestiniai klausimai.

NADD – šioje darbo grupėje yra įvairių specialistų: asmens ar nelaimingų atsitikimų draudimo ekspertai, civilinės atsakomybės rizikos vertintojai, vadovai. Sprendžiami įvairūs klausimai, susiję su nelaimingų atsitikimų draudimu ar darbdavio civilinės atsakomybės draudimu.

Sveikata – papildomo savanoriško sveikatos draudimo darbo grupė. Grupė sukurta skatinti sveikatos draudimą ir vystyti jo plėtrą.

Vindikacija – vindikacijos komitete dalyvauja įmonių vindikatoriai ar žalų tyrėjai ir sprendžia problemas, susijusias su draudėjų sukčiavimais.

Tarpininkai – dalyvauja draudikai, kurie bendradarbiauja su brokeriais, priklausomais tarpininkais. Nagrinėjami visi klausimai, susiję su brokerių paslaugomis ir draudimo tarpininkavimu.

Gyvūnai – įmonių turto draudimo specialistai nagrinėja klausimus susijusius su gyvulių ir kitų gyvūnų draudimu.

Personalas – grupę sudaro už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingi įmonių darbuotojai. 

Krepšinis – įmonių krepšinio komandų atstovai, kurie sprendžia su krepšinio turnyru susijusius klausimus.

Protmūšis – įmonių protų kovų komandų atstovai, kurie sprendžia su protų kovų turnyru susijusius klausimus.

Futbolas – įmonių futbolo komandų atstovai, kurie sprendžia su futbolo turnyru susijusius klausimus.