Kontaktai

Lietuvos draudikų asociacija (LDA)
Įmonės kodas 121737585

Gedimino pr. 45-11
LT-01109 Vilnius
Tel.   +370 5 231 03 81
El. p.  info@draudikai.lt

Klausimais, susijusiais su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, rekomenduojame kreiptis į Lietuvos Respublikos transporto premonių draudikų biurą.

Klausimais, susijusiais su gyvybės draudimu, rekomenduojame kreiptis į Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociaciją.

Lithuanian Insurers Association (LDA)
Gedimino Avenue 45-11
LT-01109 Vilnius
Lithuania

D Ė M E S I O:  

pateikiamas e-pašto adresas yra privatus, todėl įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų adresuoti laiškai, kuriuose siūlomos įvairios prekės ir paslaugos, yra asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokie veiksmai gali būti atliekami tik vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, t.y. tik turint duomenų subjekto sutikimą.

Jeigu duomenų subjektas sutikimo dėl savo asmens duomenų tvarkymo nėra pareiškęs, tokiu atveju, tai būtų aukščiau minėto įstatymo pažeidimas.