Draudimas

Draudimo veikla

Draudimas – tai komercinė veikla, kurios metu draudikas už mokestį perima kito asmens nuostolių riziką tam, kad asmens interesai ir jo turtas būtų apsaugotas įvykus įvykiui. Tai yra įteisinama draudimo sutartimi, kurią pasirašydamas draudikas pasižada draudiminio įvykio atveju išmokėti sutartyje numatyto dydžio išmoką, o už tai draudėjas turi sumokėti draudimo įmokas – draudiminės apsaugos kainą. Draudimo veikla yra neatsiejama nuo paslaugų, tokių kaip klientų konsultavimas sudarant draudimo sutartis, draudimo produktų pardavimas, sutarčių apdorojimas, draudiminių įvykių tyrimas, kompensacijų išmokėjimas ir kt., teikimo.
Draudikai iš surinktų draudimo įmokų privalo formuoti techninius atidėjinius, t.y. dalį pinigų "užšaldyti" ateičiai būsimoms išmokoms. Kita surinktų įmokų suma dengia veiklos sąnaudas (administravimo išlaidas) ir, žinoma, pagrindinė dalis tenka išmokoms įvykus draudžiamajam įvykiui.

Kaip galiu įsigyti draudimą?

  • Įsigyti tiesiogiai iš draudimo įmonės jos atstovybėje, užsisakyti telefonu ar internetu.
  • Per draudimo tarpininkus.
  • Draudimo paslaugų palyginamosiose svetainėse.
  • Įsigydami kitą prekę ar paslaugą, pvz., kelionių draudimą – perkant kelionę kelionių agentūrose, kasko draudimą – perkant transporto priemonę lizingo būdu, kelionių ir pirkinių draudimą – kartu su kreditine kortele ir pan.
  • Draudikai suteikia galimybę susitarti dėl susitikimo su draudimo konsultantu Jums patogioje vietoje patogiu laiku.

Draudimo istorija Lietuvoje

Lietuvoje draudimas kaip verslas atsirado XIX a., kai Lietuva buvo carinės Rusijos sudėtyje, taigi šiai ūkio šakai galiojo tokie pat principai kaip ir visoje Rusijos imperijoje. Paskelbus nepriklausomybę, jaunai Lietuvos valstybei teko užduotis sureguliuoti tuo metu chaotišką šalies draudimo rinką. 1919 m. priimtas Draudimo draugijų įstatymas, 1921 m. – Valstybės draudimo įstaigos įstatymas, o 1938-aisiais Lietuvoje veikė jau 6 draudimo bendrovės.
Sovietinės okupacijos metais draudimo bendrovių veikla vystėsi ir plėtojosi pagal Tarybų Sąjungoje galiojusius principus. Siekiant nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. rugsėjo 20 d. buvo priimtas Draudimo įstatymas, kuriam įsigaliojus Lietuvoje oficialiai veiklą galėjo vystyti keturių rūšių draudimo organizacijos: valstybinė draudimo įstaiga, akcinės draudimo bendrovės, draudimo draugijos ir savidraudos draugijos. Draudimo rinkai sparčiai augant, 1996 m. priimta nauja Draudimo įstatymo redakcija. Šiuo metu Lietuvoje veikia 8 gyvybės draudimo ir 12 ne gyvybės draudimo įmonių.

Perdraudimas

Perdraudimas  draudimo įmonės prisiimtos draudimo rizikos dalies perleidimas kitai draudimo ar perdraudimo įmonei, kitaip tariant, draudimo bendrovių draudimas. Jis dažniausiai reikalingas draudžiant dideles rizikas, kurios gali sukelti milijoninius nuostolius. Perdraudimas leidžia apdrausti unikalius, brangius objektus ar prisiimti stichinių nelaimių rizikas.