Kelionės

Kelionės

Kelionės draudimas atlygina kelionės į užsienį metu patirtus turtinius nuostolius. Pasirinkę kelionės draudimą, galite apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų bei medicininių išlaidų, apdrausti savo bagažą, civilinę atsakomybę ar kelionės išlaidas.

Medicininės išlaidos

Būtinosios medicininės pagalbos draudimas atlygina medicinines išlaidas, susijusias su atsitiktiniais kūno sužalojimais ir/ar netikėtais ūminiais susirgimais, keliančiais grėsmę sveikatai bei gyvybei ir reikalaujančiais neatidėliotinos medicininės pagalbos.

Kokios išlaidos kompensuojamos?

 • Būtinas ambulatorinis arba stacionarinis gydymas.
 • Gydytojo paskirti vaistai.
 • Būtinas pervežimas iki artimiausios ligoninės.
 • Būtinas ir neatidėliotinas parvežimas į Lietuvą tolimesniam gydymui.
 • Lydinčio asmens išlaidos.
 • Laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų.
 • Mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.

Nelaimingi atsitikimai kelionėje

Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių kelionėje rizikos. Jis yra labai panašus į įprastinį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, tačiau tai yra siauresnės apimties analogiška draudimo paslauga, galiojanti tik kelionės metu ir tik už Lietuvos Respublikos ribų.

Kuo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionėje skiriasi nuo medicininių išlaidų draudimo?

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu papildo sveikatos draudimą užsienyje. Atsitikus nelaimingam atsitikimui kelionėje (pvz., traumai), pagal sveikatos draudimą užsienyje būtų apmokėtos būtinosios medicininės pagalbos išlaidos, tuo tarpu pagal nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimą būtų išmokėta papildoma fiksuoto dydžio kompensacija papildomoms išlaidoms arba moralinei žalai kompensuoti.

Kada praverčia draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionėje?

Šis draudimas praverčia tuo atveju, jeigu vykstate į kelionę, kurioje didelė traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų tikimybė, pvz., jei ketinate užsiimti sąlyginai pavojingu sportu, tokiu kaip slidinėjimas, kalnų turizmas, nardymas ir pan.

 

Civilinės atsakomybės draudimas kelionėje

Šis draudimas atlygina išlaidas, susijusias su reikalavimu atlyginti Jūsų, Jūsų mažamečių vaikų ar naminių gyvūnų kelionės metu padarytą žalą kitiems asmenims ar jų turtui. Priklausomai nuo draudimo bendrovės, apsidraudus tėvams, šis draudimas galioja ir nepilnamečių vaikų padarytai žalai. Civilinės atsakomybės kelionės metu draudimu verta apsidrausti, jeigu neturite metinio asmens civilinės atsakomybės draudimo poliso ir vykstate į sąlyginai "brangią", išsivysčiusią valstybę arba kelionės metu ketinate užsiimti su didesne rizika susijusia veikla, pavyzdžiui, slidinėti.

 

Bagažo draudimas

Šiuo draudimu apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei, nuo atvejų, kai jie prarandami, sugadinami arba bagažas vėluoja.

Už ką išmokama draudimo išmoka?

 • Atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta.
 • Priverstinių pirkinių įsigijimą (iki tam tikros sumos), kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val. (skirtingose bendrovėse valandų skaičius gali skirtis).
 • Nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės.
 • Nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis.
 • Nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

Kada naudingas bagažo draudimas?

Bagažo draudimas yra aktualus tiems, kurie renkasi pažintines keliones, t.y. neapsistoja visam kelionės laikui viename viešbutyje, ir kurių kelionėje numatytos jungtys. Būtent šiais atvejais yra didžiausia tikimybė prarasti bagažą.

Ką svarbu žinoti renkantis bagažo draudimą?

Kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse yra numatyti įvairūs draudimo išmokos apribojimai, todėl svarbu su jais susipažinti prieš vykstant į kelionę. Draudimo išmoka dažniausiai ribojama arba nemokama už grynųjų pinigų, brangenybių bei kai kurių kitų daiktų praradimą.

 

Kelionės išlaidų draudimas

Kelionės išlaidų draudimas yra skirtas atlyginti finansinius nuostolius, patirtus kelionę atšaukus ar jai nutrūkus dėl nenumatytų įvykių, tokių kaip paso vagystė, apsidraudusiojo ar jo artimųjų liga, mirtis, ar žala, padaryta apsidraudusiojo gyvenamajam būstui. Draudimo išmoka išmokama ir pavėlavus išvykti į kelionę ar į jungiamąjį reisą dėl eismo įvykio, viešojo transporto vėlavimo ar trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos.

Kada naudingas kelionės išlaidų draudimas?

Kelionės išlaidų draudimas yra aktualus tada, kai kelionė yra pakankamai brangi ir yra nuperkama iš anksto.