Turtui, transportui

Turtui, transportui

Jūsų automobilis, būstas ar įmonė nukentėjo nuo gaisro, vagių, vandalų, užpylimo ar gamtos jėgų? Patekote į avariją, nuvažiavote nuo kelio? Sužinokite, ką daryti tokiu atveju, ką naudinga žinoti ir kaip apsisaugoti.

Autoįvykis

Privalomas civilinės atsakomybės draudimas

Ką daryti įvykus eismo įvykiui?

 • Jei buvo sužaloti žmonės, su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl įvykio aplinkybių ar padaryta žala turtui, kurio savininko įvykio vietoje nėra, kvieskite policiją. Kitu atveju užpildykite eismo įvykio deklaraciją.
 • Informuokite draudimo bendrovę apie eismo įvykį.
 • Per nustatytą terminą atvykite į artimiausią draudimo bendrovės Žalų reguliavimo skyrių. Su savimi turėkite automobilio registracijos ir vairuotojo pažymėjimus, techninės apžiūros taloną/lapą ir eismo įvykio deklaraciją arba policijos išduotą pažymą.

Kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją?

Jeigu patekote į eismo įvykį, kviesti policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privalote, kai:

 • eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės,
 • su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių,
 • dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra.

Kitais atvejais, jeigu tarpusavyje sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kartu su kitu eismo įvykio dalyviu turite užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir kreiptis tiesiai į draudimo įmonę. Apie eismo įvykį, už kurį esate atsakingas (arba kai neaišku, kas yra dėl jo kaltas) savo draudikui turite pranešti per 3 darbo dienas, o nukentėjusysis per tą patį laikotarpį eismo įvykio deklaraciją turi pateikti kaltininką apdraudusiam draudikui. Eismo įvykio deklaracijos blankus išduoda visos šią paslaugą teikiančios draudimo bendrovės. Tais atvejais, kai nei vienas įvykio dalyvis neturi blanko, deklaracija gali būti sudaroma ir ant švaraus popieriaus lapo (2 egzemplioriais), ant kurio nubraižoma schema ir nurodoma visa kita reikalinga informacija.

Ką daryti, jei kitas įvykio dalyvis nėra apsidraudęs?

Šiuo atveju žalos atlyginimo klausimus nagrinės LR Transporto priemonių draudikų biuras. Į Biurą pačiam vykti nereikės  Jūs galite kreiptis į savo draudimo bendrovę, kurioje turite privalomąjį vairuotojo civilinės atsakomybės draudimą.

Ką daryti, jei dėl eismo įvykio kaltas dviratininkas?

Dviratininko padarytus nuostolius draudimo kompanija atlygintų tik tada, jei jis būtų apsidraudęs asmens civilinės atsakomybės draudimo rūšimi. Kitu atveju jis turi atlyginti nuostolius savanoriškai arba galite kreiptis į teismą.

Ką daryti patekus į eismo įvykį užsienyje?

Informaciją galite rasti čia.

Kaip apskaičiuojama išmoka, jei automobilis avarijos metu buvo sugadintas nepataisomai?

Žala yra automobilio rinkos kaina draudiminio įvykio dieną, sumažinta jos įrangos liekanų po draudiminio įvykio verte. Liekanų vertė apskaičiuojama pagal Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir kelių transporto priemonių vertinimo instrukciją. Po draudiminio įvykio transporto priemonės liekanos lieka automobilio savininkui. Pagal atskirą susitarimą draudimo kompanija gali išmokėti išmoką lygią transporto priemonės rinkos vertei draudiminio įvykio dieną, tokiu atveju draudikas įgyja šios transporto priemonės liekanos savininko teises.

Ar būtina remontuoti automobilį draudimo bendrovės pasiūlytame servise?

Taisyklės numato, kad draudimo įmonė derina su nukentėjusiaisiais žalos atlyginimo būdą, taigi Jūs galite, bet neprivalote sutikti su draudimo įmonės rekomenduojama remonto įmone. Jei pradedate remontuoti automobilį iki išmokos mokėjimo, turėtumėte iš anksto raštu suderinti su draudimo bendrove remonto įmonę, turto remonto būdą ir sąlygas. Visais atvejais draudimo bendrovė turi raštu patvirtinti, kad galima pradėti remonto darbus pasirinktoje įmonėje.

Kasko draudimas

Jūsų automobilis, apdraustas Kasko draudimu, buvo apgadintas – kada reikia kviesti policiją?

 • Jei padarėte didelių pažeidimų savo automobiliui ir jis, pagal kelių eismo taisykles, nebegali važiuoti (pvz., nuvažiavote nuo kelio, apsivertėte, įvažiavote į sieną ar stulpą ir pan.).
 • Jei yra apgadintas kitiems asmenims priklausantis turtas.
 • Jei yra nukentėjusių asmenų.
 • Jei nesutariate dėl aplinkybių su kitu eismo įvykio dalyviu.
 • Jei susidūrė daugiau nei 2 automobiliai.
 • Jei Jūsų automobilį apvogė ar piktavališkai sugadino nežinomas asmuo ir numanomas nuostolis yra daugiau nei 1500 Eur.
 • Jei automobilį apgadino užkritęs daiktas (medis, statybinė konstrukcija ir pan.).
 • Jei automobilis pavogtas.

Ką daryti, jei apgadinote automobilį įvažiavęs į duobę?

Jei savanorišku Kasko draudimu apdraustas automobilis nukenčia dėl duobių, patartina į įvykio vietą kviesti policijos pareigūnus ir užregistruoti įvykį. Turėdamas policijos pažymą, draudikas gali kreiptis į kelio savininką ar kelininkus dėl žalos atlyginimo. Tada Jums būtų ne tik atlyginti nuostoliai, bet ir būtų išsaugota Jūsų drausmingumo kategorija. Jei nesikreipsite į policiją, draudikas vis tiek atlygins patirtą žalą, tačiau šis įvykis turės įtakos Jūsų drausmingumo kategorijai bei tokiu atveju draudimo išmoka bus mažinama draudimo sutartyje numatyta išskaitos (frančizės) suma.

Kiti nuostoliai turtui: vagystė, gaisras, užliejimas, stichinės nelaimės, vandalizmas

Ką daryti, kai sugadintas ar pavogtas Jūsų turtas?

 • Jei Jūsų turtas buvo pavogtas, įvyko gaisras, užliejimas ar nuostolius padarė vandalai, visų pirma praneškite specialiosioms tarnyboms  policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, užliejimo atveju  avarinei tarnybai.
 • Imkitės visų įmanomų priemonių žalai sumažinti (stenkitės sustabdyti gaisrą, kad jis neišplistų, informuokite žemiau gyvenančius kaimynus apie užliejimą, stenkitės kuo greičiau surinkti vandenį ir pan.).
 • Kuo greičiau apie įvykį informuokite draudimo bendrovę.
 • Draudimo bendrovės ekspertai apžiūrės sugadintą turtą, įvertins padarytą žalą, sudarys samatą ir pagal tai nustatys išmokos dydį.
 • Jūsų padarytos nuotraukos po įvykio gali palengvinti ir pagreitinti žalos įvertinimo procesą.
 • Nepradėkite remontuoti transporto priemonės, būsto, kito turto ar naikinti sugadintų daiktų, kol draudimo bendrovės atstovai nebus apžiūrėję įvykio vietos. Ir tik gavę draudikų sutikimą galite pradėti remonto darbus.

Nuostolių atlyginimas

Tai priklauso nuo Jūsų draudimo sutarties – draudimo sąlygos skirtingose bendrovėse skiriasi. Visgi, dažniausiai neatlyginami nuostoliai dėl:

 • pavogtų grynųjų pinigų, papuošalų, kailio, odos dirbinių ar kitų brangenybių arba jiems taikomas išmokos limitas;
 • už pavogtus daiktus atlyginama daiktų atkūrimo verte, t.y. kompensuojama suma, reikalinga analogiškam daiktui įsigyti. Nuostoliai neatlyginami, jei vagis į patalpas pateko pro neužrakintas duris ar neuždarytą langą, jei nėra įsibrovimo požymių ar vagis pasinaudojo raktais, apie kurių vagystę nebuvo pranešta;
 • užliejimo atveju nuostoliai neatlyginami, jei vanduo, sniegas, purvas patenka į apdraustų patalpų vidų per išorinius, atitvarinius pastato elementus (stogą, išorines sienas, langus, duris), išskyrus tuos atvejus, kai šios angos atsirado dėl stichijos ir yra nuostolių, padarytų pastatams; taip pat jei pastatas nebaigtas statyti ar jame vyksta kapitalinis remontas (t.y. keičiamas stogas, durys, langai, išorinės sienos);
 • stichinės nelaimės atveju nuostoliai atlyginami tik tuo atveju, jei jie kilo dėl netikėto įvykio ir ne dėl paties apsidraudusiojo kaltės. Pvz., neatlyginami nuostoliai, patirti sniegui, vandeniui ar purvui patekus į patalpas pro neuždarytus langus ar duris, įlūžus stogui dėl to, kad nuo jo nebuvo valomas sniegas ir pan;
 • jeigu Jūsų turtą nuniokojo vandalai, žala neatlyginama, jei pastatas ar jo dalis buvo sugadinta iš išorės, nebandant įsibrauti į vidų, taip pat jei vienintelis nuostolis – stiklo dūžis, nebent buvote papildomai nuo jo apsidraudę. Nuostoliai neatlyginami ir dėl žalos, padarytos nebaigtiems statyti, kapitališkai remontuojamiems pastatams ar juose esančiam turtui.