Finansai

Finansai

Finansų draudimas yra susijęs su įmonės ir trečiųjų asmenų ilgalaikiais tarpusavio įsipareigojimais. Verslo nutrūkimo draudimas apsaugo įmonę nuo laikino nemokumo ir nuostolių, staiga sustojus įmonės veiklai. Laidavimo draudimas garantuoja, jog įmonė vykdys savo įsipareigojimus (nebūtinai finansinius) tretiesiems asmenims, o kredito draudimas užtikrina, kad klientas vykdys savo įsipareigojimus įmonei.

Finansinių nuostolių draudimas

Įmonės finansinių nuostolių draudimas, dar kitaip vadinamas verslo nutrūkimo draudimu, apsaugo įmonę nuo finansinių nuostolių, atsiradusių dėl negalėjimo vykdyti savo veiklos, ir yra glaudžiai susijęs su įmonės turto draudimu. Šis draudimas suteikia galimybę neprarasti suplanuotų pajamų ir vykdyti pastovius finansinius įsipareigojimus, net ir sustojus įmonės veiklai. Jis yra aktualus gamybinėms įmonėms, kurių veikla dėl draudiminio įvykio (pvz., gaisro) gali nutrūkti santykinai ilgam laikui.

 

Laidavimo draudimas

Tai viena iš garantijos formų, skirtų prievolei užtikrinti, o laidavimo draudimas – draudimo rūšis, kuria draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su apdraustojo prievolių neįvykdymu. Kitaip tariant, draudimo įmonė laiduoja už draudėją. Yra kelios laidavimo draudimo rūšys: pasiūlymo užtikrinimo laidavimas, atlikimo užtikrinimo laidavimas, avansinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas bei garantinio laikotarpio užtikrinimo laidavimas.

 

Kredito draudimas

Kreditų draudimo atveju draudikas suteikia draudiminę apsaugą draudėjo interesams nuo pirkėjų nemokumo, bankroto bei nesąžiningumo ir dėl to galimų nuostolių, kuriuos kreditorius gali patirti, jeigu jo prekių ar paslaugų pirkėjas neįvykdytų savo prievolės. Kitaip tariant, draudimas garantuoja, kad draudėjo pirkėjui tapus nemokiu, prievolė vis tiek bus įvykdyta – draudėjas gaus draudimo išmoką ir dėl to nuostolių nepatirs.