Atsakomybė

Atsakomybė

Civilinės atsakomybės draudimas garantuoja, kad atsidūrus situacijoje, kai dėl Jūsų veiksmų tretieji asmenys patiria žalą, jiems šie nuostoliai bus atlyginti. Jis ypač aktualus verslu užsiimantiems subjektams, o tam tikrose srityse veikiantiems asmenims šis draudimas privalomas pagal įstatymus. Fiziniai asmenys taip pat gali apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, ypač jei jie dažnai atsiduria situacijose, kai savo netyčiniais veiksmais gali pakenkti tretiesiems asmenims.

Bendroji civilinė atsakomybė

Šiuo draudimu galima apdrausti atsakomybę už įmonės ūkine veikla ar netinkamos kokybės produktu padarytą žalą tretiesiems asmenims, kurią draudėjas privalo atlyginti įstatymų nustatyta tvarka – žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui. Šis draudimas aktualus visiems, užsiimantiems verslu, o apsidrausti gali ne tik įmonės, bet ir fiziniai asmenys, dirbantys su verslo liudijimu. Ypatingai aktualus šis draudimas parduotuvių, pramogų centrų, degalinių ir kt. vietų, kuriose dideli lankytojų srautai, savininkams.

Egzistuoja du bendrosios civilinės atsakomybės draudimo variantai:

  • veiklos civilinė atsakomybė – tai atsakomybė už žalą, susijusią su įmonės veikla arba kilusią dėl draudėjui priklausančių ar nuomojamų pastatų, teritorijos trūkumų, įrengimų, mechanizmų;
  • produkcijos gamintojų ir paslaugų tiekėjų civilinė atsakomybė – atsakomybė už žalą, kurią sukelia netinkamos kokybės draudėjo pagaminta ar parduota produkcija arba suteikta paslauga.

 

Privalomieji draudimai

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus visi asmenys, vykdantys tam tikras nustatytas veiklas, kurių netinkami veiksmai gali turėti itin rimtų pasekmių tretiesiems asmenims, turi apsidrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Šis reikalavimas galioja advokatams, antstoliams, audito įmonėms, draudimo tarpininkams, kelionių organizatoriams, muitinės tarpininkams, notarams, tyrėjams ir biomedicininių tyrimų užsakovams, statinių projektuotojams bei rangovams, sveikatos priežiūros įstaigoms, turto vertintojams, bankroto administratoriams bei konsuliniams pareigūnams.

 

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas atlygina dėl profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tretiesiems asmenims padarytą žalą. Juo gali būti apdrausti įmonės vadovai bei visi pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai, taip pat laikinai samdomi darbuotojai, dirbantys pagal autorines sutartis, kuriems pavesta atlikti tam tikras užduotis. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudaro įmonės savininkas, vadovas ar įgaliotas asmuo.

 

Privačių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Asmens civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo paslauga, skirta atlyginti fizinio asmens netyčia padarytus nuostolius tretiesiems asmenims. Atlyginami nuostoliai, kurių priežastis yra Jūsų ar Jūsų šeimos narių neatsargūs, netyčiniai, buitiniai veiksmai. Taip pat veiksmai, padaryti naudojantis nemotorinėmis transporto priemonėmis ar praktikuojant neprofesionalų sportą, Jūsų vaikų ar globotinių veiksmai ir pan. Šiuo draudimu verta apsidrausti, jei turite aktyvius vaikus, dažnai keliaujate, mėgstate aktyviai poilsiauti ar turite prabangiai būstą įsirengusius kaimynus.

 

Skraidymo aparatų savininkų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas skirtas atlyginti skraidymo aparato padarytą žalą tretiesiems asmenims bei jų turtui.
Juo apdraudžiama atsakomybė prieš keleivius bei trečiuosius asmenis, taip pat už keleivių bagažą bei krovinius. Draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudimo sumų, skraidymo aparato naudojimo pobūdžio bei teritorijos, įgulos patirties bei daugelio kitų faktorių.
Oro vežėjų ir civilinių orlaivių naudotojų civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą.