Įvykus žalai

Kiekvieno iš mūsų gyvenime kartais gali įvykti netikėti ir nemalonūs įvykiai. Draudimo kompanijos yra tam, kad padėtų Jums išspręsti Jūsų problemas ir finansiškai palengvintų patirtus nuostolius.

Įvykus draudžiamajam įvykiui:

  • Jei reikia, praneškite apie įvykį specialiosioms tarnyboms – policijai, priešgaisrinei tarnybai, medikams.
  • Imkitės visų įmanomų priemonių žalai sumažinti arba apriboti, turtui apsaugoti ir pan.
  • Nedelsiant praneškite draudimo bendrovei, užregistruokite draudžiamąjį įvykį, pateikite reikiamus dokumentus.
  • Jei padaryta žala turtui, nesiimkite remonto darbų, kol žala nebuvo įvertinta draudimo ekspertų.

Bendruoju atveju nuostoliai nekompensuojami, jei jis įvyko dėl tyčinių Jūsų veiksmų ar vykdant nusikalstamą veiką, taip pat jei nesiėmėte visų priemonių tam, kad žalos išvengtumėte, ją sumažintumėte ar apribotumėte.

Sutaupykite laiko – praneškite apie žalą internetu.