DUK dėl draudimo apsaugos karo ir nepaprastosios padėties metu

DUK dėl draudimo apsaugos karo ir nepaprastosios padėties metu

2022-03-09

Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir šios valstybės teritorijoje prasidėjus kariniam konfliktui, o Lietuvoje paskelbus nepaprastąją padėtį, gyventojams kyla vis daugiau klausimų, susijusių su jų įsigytomis draudimo paslaugomis bei draudimo apsaugos galiojimu tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje.

Lietuvos draudikų asociacija atkreipia dėmesį, kad nepaprastosios padėties paskelbimas Lietuvoje nenutraukia civilinių sutarčių galiojimo. Draudimo apsauga galioja įprastai, pavyzdžiui, eismo įvykio, gaisro, audros, kojos lūžio ir kt. atvejais, kurie numatyti konkrečioje turimoje draudimo sutartyje, išskyrus draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytus nedraudžiamuosius įvykius.

Draudimo taisyklėse paprastai yra nurodoma, kad įvykis, sąlygotas karinių veiksmų, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, vidaus neramumų, branduolinės energijos poveikio yra nedraudžiamasis įvykis. Analogiškos nuostatos yra numatytos įstatymuose ir absoliučios daugumos pasaulio draudimo bendrovių taisyklėse, nes šios rizikos yra neprognozuojamos, nepamatuojamos ir sunkiai įvertinamos.

Taigi, nepaisant šiuo metu Lietuvos teritorijoje paskelbtos nepaprastosios padėties, žalos yra atlyginamos įprasta tvarka. Kiekvienu konkrečiu atveju įvykis yra nagrinėjamas, o nagrinėjimo metu yra vertinamos visos įvykio aplinkybės, įskaitant ir tai, ar Lietuvos teritorijoje paskelbta nepaprastoji padėtis turėjo tiesioginės įtakos įvykiui. Tai reiškia, kad įvykis gali būti pripažintas nedraudžiamuoju pagal kiekvienos draudimo bendrovės taisyklėse numatytą išlygą, esant nepaprastajai padėčiai, jeigu žala įvyktų tiesiogiai dėl nepaprastosios padėties sukeltų priežasčių.

Tuo tarpu, žalos Ukrainos teritorijoje atveju, visi įvykiai, įvykę Rusijai įsiveržus į Ukrainą, yra laikomi nedraudžiamaisiais, jeigu jie įvyko dėl karo ar jam prilyginamų veiksmų ir jeigu nėra numatyta išimčių atskirų draudimo bendrovių taisyklėse ar individualiose sutarties sąlygose.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad iki Rusijos invazijos Ukrainoje įvykusių įvykių žalų reguliavimas tampa itin komplikuotas dėl galimybės gauti pagrindžiančius dokumentus iš Ukrainos atsakingų institucijų. Kiekviena situacija, kaip ir iki šiol, draudimo bendrovės yra sprendžiama individualiai, siekiant kuo sklandesnio žalos sureguliavimo.

Toliau pateikiame gyventojams dažniausiai kylančius klausimus ir atsakymus į juos:

1. Asmeniniu transportu ketinu vykti į Ukrainą ir esu įsigijęs KASKO draudimą. Ar pagal šį draudimą man bus atlyginta transporto priemonei padaryta žala, jeigu ji atsitiks dėl karo veiksmų?

Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokia draudimo apsaugos galiojimo teritorija yra nurodyta draudimo sutartyje – tik Lietuva ar ir užsienio šalys. Jeigu nurodoma, kad draudimo apsauga galioja ir užsienio valstybėse, reikėtų įsitikinti, kuriose būtent ir ar tarp jų yra Ukraina.

Pažymėtina, jog draudimo bendrovės, remdamosi pasauline praktika, nuostolius, patirtus dėl karo, invazijos, karinių veiksmų ar operacijos, įprastai laiko neatlygintinais, o tokius įvykius – nedraudžiamaisiais. Taigi, jeigu žala transporto priemonei buvo tiesiogiai padaryta dėl šių aptartų veiksmų, kompensacija nebus mokama. Patyrus transporto priemonės apgadinimus dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, susidūrimo su miško žvėrimi, žala būtų atlyginama.

Vis dėlto, čia svarbu įvertinti, kad karo veikiamoje teritorijoje gali kilti daugybė sunkumų, susijusių tiek su pačių asmenų, o taip pat ir atsakingų institucijų galimybėmis fiksuoti įvykių aplinkybes, tiek su reikiamų dokumentų iš institucijų gavimu bei pateikimu draudimo bendrovei. Visa šį informacija yra būtina draudimo bendrovėms, siekiant visapusiškai ištirti įvykius ir priimti teisingus sprendimus dėl nuostolių atlyginimo ar neatlyginimo. Atsižvelgiant į tai, dėl kiekvieno atvejo draudimo bendrovė spręs individualiai, vadovaudamasi draudimo sutartimi ir taisyklėmis bei vertindama visas aplinkybes.

2. Ar įvykus eismo įvykiui Ukrainoje galios transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (TPVCAPD)?

Visų pirma, pažymėtina, kad vykstant į Ukrainą standartinis TPVCAPD polisas nėra tinkamas, yra būtina įsigyti žaliąją kortelę. Įsigijus TPVCAPD su žaliąja kortele draudimo apsauga užsienyje, įskaitant ir Ukrainą, galioja, išskyrus atvejus, kai žala yra karo veiksmų pasekmė.

Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje registruota transporto priemonė netyčia sukeltų eismo įvykį Ukrainoje, tai trečiajai šaliai padarytus nuostolius pagal TPVCAPD turėtų padengti žaliąją kortelę išdavusi draudimo bendrovė. Situacija būtų kitokia ir draudimo bendrovės atsakomybė atlyginti žalą nekiltų, jeigu transporto priemonę rekvizuotų, pavyzdžiui, karinės pajėgos ir būtų sukeltas eismo įvykis.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Ukrainos teritorijoje galioja jos teisės aktai, reglamentuojantys TPVCAPD ir apibrėžiantys konkrečias draudžiamas rizikas. Tai būtų aktualu, jeigu jūs būtumėte eismo įvykyje nukentėjusioji šalis ir žalą jums privalėtų atlyginti kaltininką apdraudusi Ukrainos draudimo bendrovė.

Ukrainos teisės aktai numato išimtis, kai draudimo apsauga negalioja, pavyzdžiui, nėra atlyginami nuostoliai, patirti dėl riaušių, pilietinių neramumų, karinių konfliktų, teroro aktų, amunicijos sprogimo ar transporto priemonės gaisrų, kurie nėra susiję su eismo įvykiu.

Taigi, jeigu Lietuvoje registruotą transporto priemonę Ukrainoje apgadintų kare nedalyvaujanti ukrainietiška transporto priemonė ir tai nebūtų tiesiogiai susiję su karo veiksmais, jos TPVCAPD draudimas turėtų galioti, tačiau reikėtų įvertinti tai, kad vyksta karinis konfliktas ir draudimo bendrovių darbas gali būti apribotas, laikinai sutrikęs ar šiuo metu visiškai nutrūkęs. Šiuo atveju taip pat neatmetama tikimybė, jog galėtų susiklostyti ir tokia situacija, kai karinis konfliktas stipriai paveiktų Ukrainos teisinę sistemą ir būtų išleisti specialūs teisės aktai, kurie atkleistų draudimo bendroves nuo nuostolių atlyginimo.

Vis dėlto, jeigu Lietuvoje registruotai transporto priemonei žala būtų padaryta dėl karinės technikos, pavyzdžiui, tanko ar karinėse operacijose dalyvaujančios transporto priemonės, tai veikiausiai pagal kaltininko TPVCAPD nebūtų kam šią žalą atlyginti. Šioje situacijoje žala nebūtų atlyginama ir pagal KASKO draudimą, kadangi kariniai veiksmai yra laikomi nedraudžiamuoju įvykiu.

3. Ar mano kelionių draudimas veiks Ukrainoje?

Visų pirma, svarbu akcentuoti, jog Lietuvos gyventojai turi galimybę įsigyti kelionių draudimo paslaugą ne tik iš Lietuvoje registruotų draudimo bendrovių ir užsienio draudimo bendrovių filialų, bet ir iš kitų, mūsų valstybėje neįsisteigusių paslaugos teikėjų. Atsižvelgiant į tai, šis komentaras taikomas tik Lietuvoje įsteigtų bendrovių ir filialų teikiamoms kelionių draudimo paslaugoms. Kitų teikėjų paslaugų sąlygos gali skirtis.

Atkreipiame dėmesį, kad įprastai pagal draudimo bendrovių kelionių draudimo taisykles nėra atlyginami bet kokie nuostoliai ir išlaidos, susijusios su karu, agresija, priešiškais užsienio jėgų veiksmais, karinio pobūdžio veiksmais (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), maištu, sukilimais, neramumais ir pan. Visais kitais atvejais, išskyrus aukščiau nurodytus ir kitas draudimo taisyklėse numatytas išimtis, patirti nuostoliai ar sveikatos sutrikimai gali būti pripažįstami draudžiamaisiais įvykiais ir būtų išmokama draudimo išmoka, įvertinus priežastinį ryšį tarp įvykio ir patirtų nuostolių.

Vis tik, norime atkreipti dėmesį, kad gauti medicininę pagalbą arba organizuoti grįžimą į Lietuvą, vykstant kariniams veiksmams Ukrainoje, yra praktiškai neįmanoma, todėl rekomenduojame vadovautis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijomis ir šiuo metu į Ukrainą nevykti.

4. Turiu draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Ar bus mokama kompensacija už nelaimingus atsitikimus Ukrainoje?

Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokia draudimo apsaugos galiojimo teritorija yra nurodyta draudimo sutartyje – tik Lietuva ar ir užsienio šalys. Jeigu nurodoma, kad draudimo apsauga galioja ir užsienio valstybėse, reikėtų įsitikinti, kuriose būtent ir ar tarp jų yra Ukraina.

Pažymėtina, kad įprastai pagal draudimo bendrovių taisykles nėra atlyginami bet kokie nuostoliai ir išlaidos, susijusios su karu, agresija, priešiškais užsienio jėgų veiksmais, karinio pobūdžio veiksmais (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), maištu, sukilimais, neramumais ir pan. Visais kitais atvejais, išskyrus aukščiau nurodytus ir kitas draudimo taisyklėse numatytas išimtis, draudimo išmoka būtų mokama.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: language

Filename: news/item_view.php

Line Number: 38

Related news