Įvyko žala?

Įvykus nelaimingam atsitikimui, svarbiausia pasirūpinkite savo saugumu, tada jei reikia praneškite policijai, priešgaisrinei tarnybai ar medikams ir nedelsiant susisiekite su savo draudimo bendrove.

Ar žinote kad…

  • ... iš autoįvykio kaltininko, kuris nepranešė draudikui apie įvykį per 3 dienas, draudimo bendrovė gali pareikalauti grąžinti iki 20 proc. išmokėtos sumos.

  • ... jei autoįvykio kaltininkas nėra apsidraudęs, Jums vis tiek bus kompensuoti nuostoliai.

  • ...akumuliatorius išeikvos mažiau energijos, jei prieš pasukant degimo raktelį įminsite sankabos pedalą.

Asociacijos nariai